Campaña de Erradicacion de Mosquito Aedes Aegyptis

Fixed Dimensions

  1. Esc.Rep.Federal de Alemania - San Mgto.

  2. Esc.Rep.de Mexico - Calle 17.

  3. Esc.Rep.de Chile - Ave.Perú.

  4. Esc. Zaida Z.Nuñez - La Chorrera

  5. Esc.Rep.Oriental del Uruguay - Colón

  6. Esc. Ruben Dario Carles - Penonome

  7. Escuela de Bugabita - David

  8. Esc. Paises Bajos de Holanda - Pedregal

  9. Escuela Changuinola - Changuinola

  10. Ecokids en vol